Köszöntjük az oldalon!

A Magyarországi Vallási Közösségek Adatbázisa (MAVALLKA) olyan társadalmi és szakmai online szolgáltatás, amely lehetővé teszi a magyarországi vallási közösségekre vonatkozó publikus adatokhoz való hozzáférést.

Az adatbázis tartalmazza az országban működő összes vallási közösség intézményi alapadatait úgy mint elnevezése, jogi státusa, hivatalos képviselőjének neve, elsődleges telephelye, településenkénti telephelyei (GIS alapon), saját honlapokra link. Továbbá az összes vallási közösségre nézve a rájuk vonatkozó szakmai ínformációkat.

Ilyen adatbázis egyelőre nem létezik a Magyarországon működő vallási közösségekről, holott erre számos területen szükség mutatkozik. Ezek közül kiemelkednek az országos és helyi döntés előkészítés, a média igényei, vallási dimenziók kutatásához való hozzájárulás, valamint az általános társadalmi igény ennek a sokrétű területnek ismeretére.

Az EU Amszterdami szerződésének 14. pontja kimondja, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja a tagországokban működő egyházak, vallási szervezetek és világnézeti szervezeteinek jogállását. A Lisszaboni szerződés 17/3. pontja pedig szorgalmazza a vallási közösségekkel való nyílt és átlátható rendszeres dialógust. Ennek egyik feltétele a vallási közösségekre vonatkozó információk szakszerű gyűjtése és hozzáférhetővé tétele.

Tekintettel az európai migráció fő jellegzetességeire, amely révén az országok vallási összetétele folyamatosan változik, valamint a biztonságpolitikai megfontolások a vallási változót is egyre inkább értékelendő komponensnek tekintik, a vallási intézményekkel kapcsolatos felekezet-független adatszolgáltatás megvalósítása sürgető feladat. Néhány európai országban évtizedes hagyománya van az ilyen jellegű adatbázisoknak. Például Egyesült Királyság: INFORM http://www.inform.ac/, Olaszország: CESNUR http://www.cesnur.org/, Svájc: KIRCHEN http://www.kirchen.ch/.

A programelem tekintetében kiemelt hangsúlyt fektetünk a regionális szempontra. A projekt megvalósítása során elősegítjük a hálózatosodást, és megerősítjük az egyetem kapcsolatait a régióban működő vallási közösségekkel.

Az országos vallásinformatikai adatbázis remek lehetőségeket jelent több területen is: egyrészről olyan új információgyűjtemény együttes megjelenését célozza meg (pl. a térinformatikai, népszámlálási adatok összekapcsolásával), amely a vallás- és társadalomtudományi kutatómunkát alapvetően könnyíti meg. Mivel egy helyen tartalmazza a magyarországi vallási közösségekről felkutatható általános és specifikált információkat, illetve a vonatkozó szakirodalmakat, ezért mind a kutatások időmenedzsmentjében, mind az adatok összehasonlításában komoly szolgálatot tehet.

Másrészről bárki számára nyílt és hasznos tudást közvetít az ismeretterjesztéstől kezdve a komolyabb elmélyülésig (hiszen a tervezett adatbázison belül kereshetővé válnak az olyan adatok, mint például a szervezet jogi státusára vonatkozó információk, az elérhetőségek, a képviselő neve stb.).

Mindemellett pedig az oktatásban is rendkívül hasznos, hiszen a középiskolák, főiskolák és egyetemek esetében komoly kortárs, frissített ismeret- és háttéranyagnak bizonyul.