Összes Vas

Acsádi Evangélikus Társegyház

Alsósági Evangélikus Egyházközség

Annunciáta Nővérek Kongregációja

Arkánum Szellemi Iskola

Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek – Boldog Jordán Konvent

Az Élet és Út Egyháza

Bajánsenye Református Anyaegyházközség

Bő (Szent Imre) plébánia

Bobai Evangélikus Egyházközség

Bük (Szent Kelemen pápa és vértanú) plébánia

Büki Evangélikus Egyházközség

Celldömölk (Nagyboldogasszony) plébánia

Celldömölk Református Anyaegyházközség

Celldömölk-Alsóság (Szent Miklós) plébánia

Celldömölki Evangélikus Egyházközség

Csákánydoroszló (Nepomuki Szent János) plébánia

Csehimindszent (Mindenszentek) plébánia

Csém (Szent Anna) Plébánia

Csepreg (Szent Miklós) plébánia

Csönge–Ostffyasszonyfai Társult Evangélikus Egyházközség